Wij zijn overgegaan op een uitgebreide beveiligde omgeving op deze website waarbinnen u naast E-consult nu ook online herhaalrecepten aan kunt vragen. Zo zijn ook al deze persoonlijke gegevens voortaan goed beveiligd. Daarbij hoeft u nog maar eenmaal het medicijn in te voeren, bij een volgende aanvraag kunt u deze dan aanvinken. Ook houdt u overzicht op eerdere aanvragen, deze blijven bewaard. Na u aangemeld te hebben (onder Herhaalrecepten/E-consult) zal de huisartsenpraktijk inloggegevens aan u verstrekken. Maakte u al gebruik van E-consult, dan behoudt u uw huidige inloggegevens.