Diabetes spreekuur (Diagis project)
De diabeteszorg vindt plaats volgens de aanpak van het Diagis-project. De 3-maandelijkse controles en de jaarcontrole vinden plaats bij Mario Salomons en Olga van Meurs, praktijkondersteuner huisarts binnen het gezondheidscentrum. Belangrijke aspecten van deze nieuwe aanpak zijn: meer aandacht voor de leefstijl (voeding, bewegen) en meer mogelijkheden voor de patiënt om mee te denken over de beste aanpak.

Het diabetesspreekuur staat centraal bij de zorg voor mensen met diabetes. U komt regelmatig op controle voor uw suikerziekte. Onderzoek heeft aangetoond dat een zorgvuldige controle leidt tot een betere instelling. Zodoende vermindert de kans op vervelende gevolgen. Tijdens de spreekuren krijgt u begeleiding van uw huisarts, doktersassistente en praktijkondersteuners. Zonodig wordt de diëtiste, de fysiotherapeut en/of de podotherapeut (voetcontrole) betrokken bij de begeleiding.

Uw huisarts is de hoofdbehandelaar. Tijdens de jaarcontrole komen alle facetten van uw ziekte – en met name de risicofactoren – aan bod. De doktersassistente doet een aantal drie-maandelijkse controles per jaar, ze meet onder andere uw bloedsuiker, bloeddruk en gewicht en vraagt naar klachten die met uw diabetes samenhangen.

De praktijkondersteuners adviseren u bij het ‘inpassen’ van uw suikerziekte in uw dagelijks leven. Zij geven u persoonlijk advies om uw diabetes zelf goed onder controle te krijgen. Zij informeren u over wat diabetes inhoudt, medicijngebruik, bloedglucosemetingen (zelfcontrole), voetverzorging, behandeling van een te hoge of te lage bloedglucose, effecten van beweging en ziekte op uw bloedglucose. Indien nodig vinden tussendoor extra controles plaats.


Hart- en vaatziekten

Binnen ons gezondheidscentrum is er een speciaal spreekuur voor mensen met hoge bloeddruk. Tevens gebruiken we dit spreekuur om het risico op ziekte en sterfte ten gevolge van hart-en vaatziekten (HVZ) in kaart te brengen en waar mogelijk -in samenwerking met de patient- dit risico te verkleinen.
Dit spreekuur wordt uitgevoerd door onze doktersassistenten. Zij werken onder supervisie van de huisarts.

Ook kunt u terecht bij Mario Salomons en Olga van Meurs, praktijkondersteuner huisarts voor deze controles nadat u een hart en of vaatziekte heeft doorgemaakt.

Gezien het feit dat hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak zijn van sterfte in Nederland, heeft het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) nieuwe richtlijnen ontwikkeld. Onze praktijk werkt volledig volgens de richtlijnen van het NHG.


Ouderenzorg

Al is IJburg een jonge wijk, toch verdienen de oudere bewoners van IJburg ook op maat gesneden zorg. De ouderenzorg is binnen ons gezondheidscentrum een belangrijk aandachtsgebied voor Mario Salomons, praktijkondersteuner huisarts.
Hij houdt contact met patiënten van 60 jaar en ouder, die vanwege ouderdom, isolement of een chronische aandoening mogelijk meer zorg en aandacht nodig hebben.


Astma/COPD spreekuur

Ons gezondheidscentrum leveren wij zorg voor mensen met astma en/of COPD volgens de richtlijnen van het TOOLSS project. Het doel van het TOOLSS project is het leveren van zorg voor patiënten met obstructieve longaandoeningen, volgens de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Olga van Meurs en Mario Salomons, praktijkondersteuners huisarts, houden spreekuur voor astma/COPD-patienten.
In beginsel zullen zij middels longfunctiemeting (spirometrie) de diagnose stellen danwel verbeteren. Ook maken zij gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten. Afhankelijk van de diagnose zal er aanpassing plaatsvinden van de medicatie. Ook is het mogelijk dat u een leefstijladvies ontvangt of doorverwijzing naar fysiotherapeut of diëtist.
Bij twijfel over de diagnose zult u worden terugverwezen naar de huisarts.

U kunt een afspraak maken voor longfunctie-onderzoek via de huisarts. Ook zullen de praktijkondersteuners actief mensen oproepen die lange tijd niet gecontroleerd zijn voor hun astma/COPD.


Stoppen met roken

Mario Salomon praktijkondersteuner huisarts biedt in het ‘Stoppen met roken’-spreekuur de mogelijkheid om u te begeleiden bij deze belangrijke stap. In overleg met u zal een individuele aanpak afgesproken worden, waarmee de kans op een geslaagde stoppoging wordt vergroot.

 

Ga terug naar De praktijkondersteuner.