Wegblijftarief
Bent u verhinderd, zeg uw afspraak alstublieft op tijd af! Te vaak blijven patiënten zonder bericht weg van hun afspraak in ons gezondheidscentrum. Medepatiënten moeten hierdoor onnodig lang wachten. Om daar wat aan te doen, hanteert de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra  het zogeheten wegblijftarief.

Het wegblijftarief is €16,50 (€ 9,00 consultkosten + € 7,50 administratie kosten) die in rekening wordt gebracht bij patiënten die twee keer of vaker niet op hun afspraak met een arts of verpleegkundige verschijnen of niet uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak hebben afgezegd. Dit bedrag wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.

Als u verhinderd bent, verzoeken wij u om uiterlijk 24 uur voor de afspraak contact op te nemen met het gezondheidscentrum. Vaak kan dan meteen een nieuwe afspraak worden gemaakt. Bel uw afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af als u verhinderd bent. U voorkomt hiermee een rekening.

Hoe voorkom ik dat ik mijn afspraak vergeet? Noteer uw afspraak met ons op een plek waardoor u er tijdig aan herinnerd wordt of vraag iemand in uw omgeving om u tijdig aan uw afspraak te helpen herinneren.


Eigen risico en betaling

Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. Daarnaast geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico. Het bezoek aan de huisarts, praktijkondersteuner en doktersassistent (huisartsenpraktijk) valt niet onder het eigen risico.

Kosten voor onderzoek of zorg buiten de huisartsenpraktijk vallen wel onder het eigen risico.

Denk hierbij aan:

  • Medicijnen
  • Bloed-, laboratorium- en specialistisch onderzoek
  • Verwijzing naar bijvoorbeeld specialist, fysiotherapeut of psycholoog

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen. Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar. Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.


Administratieve zaken

U kunt bij de doktersassistent terecht voor administratieve zaken, zoals inschrijvingen, uitschrijvingen en andere wijzigingen. Wilt u zo vriendelijk zijn ons op de hoogte te houden van uw actuele gegevens?

Regelmatig krijgen wij het verzoek een verzuimbriefje te schrijven voor de werkgever of school. Wij hanteren het door de KNMG opgestelde advies: ‘de behandelend arts geeft geen verklaringen af over een eigen patient, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen’. Desgewenst kunt u wel (een gedeelte van) een uitdraai van uw dossier vragen om een door uzelf opgestelde verklaring kracht bij te zetten. Of u kunt een onafhankelijk arts vragen een verklaring te schrijven.

Voor vragen over facturen kunt u terecht bij de doktersassistenten.