Mary-Jane Tan is diëtist, van Diëtistenpraktijk Gezond en Lekker en lid van de Diëtistengroep Amsterdam. Zij houdt spreekuur op gezondheidscentrum Haveneiland. U kunt een afspraak maken door te bellen naar: 06 – 23 55 63 84. Zij is aanwezig op: even dinsdagochtend/oneven dinsdagmiddag en oneven donderdagen.

Aanmelden en informatie
Voor het maken van een afspraak met de diëtist kunt u op werkdagen contact opnemen via telefoon: 06 – 23 55 63 84. Of per email: maryjane.tan@dietistengroepamsterdam.nl
Indien u niet in staat bent om naar het spreekuur te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen. De diëtist komt dan bij u thuis.

Advies
De diëtist geeft u praktisch advies en persoonlijke begeleiding op maat.

Bij veel gezondheidsklachten, zoals diabetes mellitus, onder- en overgewicht, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk en maag- en darmproblemen, is een dieet onderdeel van de behandeling. Met de juiste voeding heeft u minder last van uw klachten of kunt u klachten voorkomen. De diëtist voert persoonlijke begeleidingsgesprekken, maar u kunt ook contact via de telefoon en e-mail contact onderhouden.

Hoe werkt de diëtist?
Een goed begin is het halve werk. Met een dieet verandert u uw voedingspatroon. De ervaring leert dat dit lastig kan zijn. In het eerste gesprek met de diëtist is er daarom aandacht voor wat u verwacht van de dieetbegeleiding.
In de vervolgconsulten krijgt u antwoord op uw vragen over uw klachten en de relatie met het dieet, de praktische toepassing van het dieet (inkopen doen, bereiden van eten, variaties etc.) en hoe u kunt omgaan met moeilijke situaties en momenten. Gedurende de begeleiding zal de diëtist uw behandelend arts informeren/overleggen over de voortgang.

Kosten
Vanaf 1 januari 2015 vergoedt de basisverzekering maximaal drie behandeluren van de diëtist. De kosten van dieetadvisering vallen onder het verplichte eigen risico van € 375 per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Enkele zorgverzekeraars vergoeden na deze 3 uur, nog extra dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering.

Bij chronische aandoeningen, zoals: diabetes, longaandoeningen en cardiovasculaire aandoeningen, valt dieetadvisering meestal onder de ketenzorg en wordt apart vergoed. Vraag uw huisarts hoe het binnen de praktijk is georganiseerd.

Wanneer u zelf de kosten moet betalen, gelden onze tarieven voor dieetbegeleiding per 1 januari 2015. Raadpleeg hiervoor de leveringsvoorwaarden.

Verwijsbrief
U kunt een afspraak maken bij de diëtist met of zonder verwijsbrief van de huisarts, consultatiebureau-arts/ of specialist.

Heeft u een dieet nodig om medische redenen, dan krijgt u de verwijsbrief mee en zal de diëtist uw huisarts ook informeren via een rapportagebrief. Maakt u een afspraak zonder verwijzing, dan heeft u eerst een screeningsgesprek met de diëtist. Dit gesprek is om te kijken naar de relatie tussen uw klachten en voeding en welke vorm van begeleiding voor u het meest geschikt is. Het is mogelijk dat er bij uw zorgverzekeraar een verschil is in de hoogte van de vergoeding met of zonder verwijsbrief.