Onze ergotherapeuten zijn: Marieke Hendriks en Ellen Bosboom en Marit Plessius.

Een ergotherapeut is gespecialiseerd in het samen zoeken naar oplossingen zodat alledaagse handelingen, opnieuw of op een aangepaste manier, met zo weinig mogelijk klachten uitgevoerd kunnen worden. Behandeling kan bestaan uit:

  • diagnostiek en behandeling  van lichamelijke en/of cognitieve problemen. De behandeling is gericht op het vergroten van zelfstandig functioneren in de breedste zin van het woord.
  • het toepassen van domotica: slimme zorgtechnologie voor de woonomgeving die de persoonlijke zelfredzaamheid vergroot.
  • individuele en op maat gemaakte aanpassingen en hulpmiddelen, waarbij wordt samengewerkt met de adaptatietechnicus.
  • het geven van ergotherapeutisch advies aan de (mantel) zorg over dagelijkse handelingen, zoals het omgaan met tilliften en andere voorzieningen.
    training van dagelijkse activiteiten.


Meer informatie:

E-mail: ergotherapie@nieuwamstelrade.nl

(Bij aanvraag via de mail graag vermelden dat u woont op Yburg)

Adres
Paramedisch Centrum De Veste
Sem Presserhof 96
1087 JG Amsterdam

Telnr: (020) 756 73 08