Adriana Colceriu is praktijkondersteuner GGZ en is vanuit Arkin basis GGZ gedetacheerd naar ons gezondheidscentrum. U kunt een afspraak met haar maken via uw huisarts of via de doktersassistent. Telefoon: 020 – 495 22 79.

Als u vragen of klachten heeft die betrekking hebben op psychologisch of psychiatrisch gebied, het kan uw situatie betreffen maar ook die van uw gezin of partner dan kunt u een afspraak maken met de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Zij kan samen met u de klachten onderzoeken en waar mogelijk verhelderen, ook zal zij met u bespreken of het zin heeft gesprekken voort te zetten of u te begeleiden naar specifieke hulp. Zij is werkzaam vanuit Punt.P beter bekend als Mentrum. Haar bevindingen zal zij terug koppelen en overleggen met uw huisarts.


POH GGZ: Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg

Binnen de SAG gezondheidscentra werken praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ) die laagdrempelige zorg bieden in de wijk op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale problemen, zoals:

  • depressieve klachten
  • crisis/voorbijgaande stressreactie
  • angstklachten
  • huwelijks- en partnerrelatieproblemen
  • problemen met werk/opleiding
  • verwerkingsproblematiek (rouw, trauma)
  • problemen ouders/kinderen
  • tekort aan sociale contacten/isolement

Al ruim tien jaar werken sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV-ers) in de SAG gezondheidscentra: laagdrempelig, toegankelijk en dichtbij de bewoners in de wijk. Sinds 1 januari 2010 maakt een nieuwe financieringsregeling het mogelijk om als gezondheidscentra zelf een POH GGZ in dienst te nemen. Hiermee wordt de regie bij de huisarts gelegd in plaats van bij een tweedelijns instelling. De SAG koos voor detachering van de SPV-ers van Arkin en GGZinGeest die al op de gezondheidscentra werkten.


Van SPV naar POH, dezelfde mensen in een nieuw jasje…

De ondersteuning in de eerstelijn op het gebied van de GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg) is per 1 januari 2010 anders georganiseerd. In Amsterdam hielden al ruim 10 jaar SPV’ers (sociaal psychiatrisch verpleegkundigen) vanuit de tweedelijns GGZ-instelling spreekuur in de praktijk van de huisarts. Zij hielpen in een aantal gesprekken patiënten weer op weg, zij gaven de huisarts ondersteuning in moeilijke situaties en boden, indien nodig, de helpende hand aan patiënten om de drempels tot een noodzakelijke verwijzing naar de tweede lijn te slechten.

De overheid heeft besloten dat deze hulp voortaan door een eerstelijns hulpverlener moet worden geboden, de POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg). In het gezonheidscentrum is er ogenschijnlijk niet zoveel veranderd, de vertrouwde SPV’ers zijn gewoon onder een nieuwe naam hun werk blijven doen. Een wezenlijk verschil met de oude situatie is dat zij nu onze eerstelijns collega’s zijn, gefinancierd vanuit de eerste lijn en dat de huisarts nu formeel de regie en eindverantwoordelijkheid heeft.