De praktijk wordt gevormd door de logopedisten: Edith van Mierlo en Monique Bokkers.Cordaan logo

Onze praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur  Wij werken alleen op afspraak en na verwijzing van de huisarts, tandarts of specialist. Telefonisch zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 020-4952286
E-mail: logopediehaveneiland@cordaan.nl

Postadres: Gezondheidscentrum Haveneiland
t.a.v. Logopedie
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Wat doet een logopedist
De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren. Het gaat over alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal. Soms is door een ziekte of handicap spreken niet of nauwelijks mogelijk. Dan worden ondersteunende communicatiemiddelen ingezet, zoals gebaren, pictogrammen of speciale computerprogramma’s.

De logopedist houdt zich ook bezig met eten en drinken, met name problemen die in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit kan het gevolg zijn van neurologische afwijkingen of van bijvoorbeeld een lange periode van sondevoeding. De logopedist kent de mogelijkheden van diverse hulpmiddelen en aanpassingen en adviseert hierover.

Logopediepraktijk Haveneiland van Cordaan
Sinds oktober 2008 is op de tweede etage, van het Gezondheidscentrum, logopediepraktijk Haveneiland gevestigd. In deze praktijk worden zowel volwassenen als kinderen behandeld met:

  • spraak-taalontwikkelingsproblemen;
  • afwijkend mondgedrag;
  • eet- en drinkproblemen;
  • stemklachten
  • articulatieproblemen
  • vragen omtrent communicatie- en presentatievaardigheden
  • afasie
  • slikklachten
  • stem- en slikklachten bij de ziekte van Parkinson

Aanmelden
U kunt u of uw kind aanmelden via ons Digitaal aanmeldingsformulier, zie hieronder.
Naar aanleiding van uw aanmeldingsformulier wordt u op de wachtlijst geplaatst. Er wordt contact met u opgenomen wanneer u aan de beurt bent. Voor aanvang van de eerste behandeling moet u een verwijsbrief regelen bij uw huisarts, tandarts of specialist.

Let op: druk niet voor het verzenden op Enter, maar druk op verzenden.

Naam

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)

Datum vandaag (DD-MM-JJJJ)

Adres

Postcode Woonplaats

Telefoonnummer 1

Telefoonnummer 2 (niet verplicht)

Verzekeraar

Polisnummer

Burgerservicenummer

E-Mail adres

Verwijzer

Reden van verwijzing