Welzijn en maatschappelijke dienstverleningDynamo-1

Dynamo Team maatschappelijke dienstverlening IJburg
Dynamo is een welzijnsorganisatie met een breed aanbod aan hulp- en dienstverlening.


Buurtpunt IJburg

Maandag van 9.30 tot 11.30 uur (inloop tot 11.00 uur)
Locatie: Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727, Amsterdam (begane grond)
Contact: Annemiek Botman, E-mail: abotman@dynamo-amsterdam, Tel: 06 45 65 73 89.

 • Hulp bij administratie en brieven
 • Informatie over financiële zaken
 • Hulp bij persoonlijke problemen
 • Informatie over buurtactiviteiten en vrijwilligerswerk
 • Informatie rondom mantelzorg
 • Heeft u ideeën voor uw buurt? Wij helpen u met de uitwerking
 • Vragen over huren en wonen? !Woon is aanwezig
 • Vragen over schuldhulpverlening? Civic is aanwezig

 

Budgetpunt
Woensdag van 9.30 tot 11.30 uur. Inloop tot 11.00 uur.
Locatie: Buurtkamer, Ed Pelsterpark 8, Amsterdam

Contact: Annemiek Botman, abotman@dynamo-amsterdam.nl, tel: 06 45 65 73 89.

 • Inloop voor het sorteren van de eigen post en administratie
 • Informatie over financiële zaken
 • U kunt gebruik maken van een computer om ( eventueel met hulp) aanvragen te doen en wijzigingen aan instanties door te geven

 

Maatschappelijk werk
Het maatschappelijk werk biedt kortdurende hulp en advies bij financiële  problemen, opvoedproblemen, relatieproblemen, rouw, werk en werkeloosheid, scholing, ziekte, handicap, somberheid, omgaan met (overheid) instanties, discriminatie en racisme of problemen met buren, vrienden en familieleden.

Contact:
Locatie: Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727, Amsterdam (begane grond)
Telefoon: 020–495 22 63
E-mail: aanmeldingenijburg@dynamo-amsterdam.nl

Een afspraak is gratis en zonder verwijzing.
 

Sociaal raadslieden
Sociaal raadslieden geven informatie en advies over wet- en regelgeving. U kunt bij ons terecht met vragen over:

 • Belastingzaken; inkomstenbelasting, gemeentebelasting en toeslagen
 • Sociale zekerheid; uitkeringen, pensioenen
 • Beslaglegging op uw inkomen
 • Voorzieningen; waar hebt u recht op?
 • Consumentenzaken; verzekeringen en andere geldzaken
 • Opstellen van bezwaarschriften en bemiddeling met instanties

Contact:
Locatie: Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727, Amsterdam (begane grond)
Telefoon: 020-495 22 63
E-mail: aanmeldingenijburg@dynamo-amsterdam.nl

 

Mantelzorgondersteuning
Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, buurman of vriend? Dan bent u mantelzorger. U kunt bij ons terecht voor bemiddeling bij respijtzorg, advies- en themabijeenkomsten.

Contact:
Pieter Zanen
Telefoon: 020 4952277 of 06-2689 7882
E-mail: pzanen@dynamo-amsterdam.nl

 

Bewonersondersteuning,  activiteiten en vrijwilligerswerk
Heeft u een goed idee voor de buurt, zoekt u een activiteit op IJburg, wilt u iets betekenen voor een ander of wilt u andere IJburgers ontmoeten? Dan neem eens contact op met onze participatiemedewerker.

Contact:
Moniek de Witte
Telefoon: 06-1991 6279
E-mail: mwitte@dynamo-amsterdam.nl

 

Buurtkamer IJburg

De buurtkamer is er voor bewoners die activiteiten voor de buurt willen organiseren of  willen deelnemen aan activiteiten zoals burenlunch, creatief atelier, koffieochtend, Nederlandse les, computerles, etc. En voor bewoners die informatie willen krijgen over vrijwilligerswerk, cursussen en activiteiten. Wilt u iets organiseren voor de buurt of meewerken als vrijwilliger aan activiteiten, dan kan dat in overleg.

Contact:
Locatie: Ed Pelsterpark 8, Amsterdam
Fatiha Errafay
Telefoon: 06-1907 4358 
E-mail FErrafay@dynamo-amsterdam.nl

Welzijn op recept

Welzijn op recept is een ondersteunings/ activiteiten aanbod voor patiënten die met psychosociale problemen kampen en die;
behoefte hebben aan meer ontspanning,
vaak moe zijn of slecht slapen omdat ze zich zorgen maken,
die meer willen bewegen of gezonder willen leven,
die zich eenzaam voelen of op zoek zijn naar nieuwe sociale contacten,
die op zoek zijn naar activiteiten of een nuttige dagbesteding,
die de regie over hun leven in handen willen nemen
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken,
die het om de één of andere reden niet lukt om zelfstandig verandering in hun leven te brengen.

Na doorverwijzing van een zorgverwijzer onderzoekt de patiënt, samen met een coach of een ervaren vrijwilliger, waar zijn of haar interesses liggen. Hoe kan een hobby of activiteit opgepakt worden of kunnen nieuwe sociale contacten worden opgedaan? Met Welzijn op recept wordt een patiënt ondersteund om zelf verandering in zijn/haar dagelijks leven te brengen.

Contact of aanmelden:
Locatie: Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727, Amsterdam (begane grond)
Telefoon: 020 49 52 277/ 06 19 07 43 58 (ma, di, do en vr)
E-mail: f.errafay@dynamo-amsterdam.nl