De schoolgezondheidszorg kan ingeschakeld worden bij zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 19 jaar. De JGZ ziet in ieder geval alle 5 en 10 jarigen. En op indicatie de kinderen uit het VO.Voorafgaand aan de onderzoeken op 5- en 10-jarige leeftijd wordt de ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van hun kind. Een onderdeel van deze vragenlijst is de SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire). Met de SDQ wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind gemeten. De vragenlijsten worden via de school verspreid onder de ouders.

Tijdens het onderzoek bij de 5-jarigen worden alle kinderen door de assistente op school gemeten en gewogen. Vervolgens wordt op basis van triage bepaald welke kinderen en hun ouders uitgenodigd worden voor een consult bij de schoolarts of schoolverpleegkundige. Deze uitnodiging voor een consult kan voortkomen uit een verzoek van de ouder zelf, een verzoek van de school of naar aanleiding van de vragenlijst die de ouders voorafgaand aan het onderzoek invullen (zoals een verhoogde SDQ-score, overgewicht, het bespreken van meisjesbesnijdenis of opvoedingsvragen). Tijdens het onderzoek bij de 10-jarigen worden alle kinderen op school gezien door de verpleegkundige,

Bij verhoogde scores op de SDQ wordt door de schoolarts of schoolverpleegkundige met de ouders en het kind besproken waar de problemen liggen en welke oplossingen er zijn of welke hulp nodig is. In de gesprekken met ouders geeft de JGZ ook opvoedadviezen (Triple P niveau 2). Als het probleem aanhoud verwijzen zij door naar de opvoedadviseur of schoolmaatschappelijk werk. De opvoedadviseur zit in het OKC geeft opvoedadviezen (Triple P,niveau 3) voor alle ouders (met kinderen van 0 tot 23 jaar).

De schoolarts is Maaike de Jong.
De schoolverpleegkundige is Netty Huiberts.
De assistentes zijn Jolanda Stots en Jolande Mertens.

Ze zijn te bereiken via het telefoonnummer 020-5555472.